Hatsu

Hatsu

The Marionos Family

Sire: "Micky"

Dam: "Kari"

Kari

Back

© 2010-2021 Godaikoso Shibas