Kouchee

1 2
Hi Jinx Asuka

DOB: 07/28/2002
Breeder: Pat Doescher
Nippo #16-11842

Pedigree

Kouchee Ch Kori Bushi of Kitsunebiso, ROM Ch Heki No Ken of Daini Hekihoso Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosow
Daruma No Kohime of Iwakuni Darumaso
Ch Azusakikuhime of Matsunaga Ono Kensha Rikimaru of Sanuki Mizumotosow
Azusaichihime of Sanuki Mizumotoso
Rie Go Yumenodairasou Toyonishiki Go Toyohashi Onoda Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusow
Hama No Toyohime Go Toyohashi Onoda
Houmitsuhime Go Yuujin Kasugasou Tadao Go Ooshim Yasudasou
Mitsuhime Go Tsuitakesou

Back

© 2010-2023 Godaikoso Shibas