Kari

1 2
3
Ch Kure No Hikari Kitsunebiso, ROM

12/19/1993 - 03/20/2009
Breeder: Gretchen Haskett
Nippo #8-3428

Pedigree

Kari Ch Heki No Ken of Daini Hekihoso Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosow Tetsugen of Bichu Eikanso
Suzukahime Tatamatsumorita
Daruma No Kohime of Iwakuni Darumaso Shokoh Daishizen
Kyushuno Jakuhime Kyushu Etohkensha
Ch Azusakikuhime of Matsunaga Ono Kensha Rikimaru of Sanuki Mizumotoso Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosow
Momohime of Matsubaraso
Azusaichihime of Sanuki Mizumotoso Hamaou of Fudogataki Kensha
Azusa of Sanuki Mizumotoso

Back

© 2010-2023 Godaikoso Shibas