Issei

1 2
Date No Sakuraou Go Tashirosou

09/01/1998 - 12/03/2012
Breeder: Kazuyoshi Sato
Shibaho #10-28063

Pedigree

Issei Nakaichi No Sakuraou Go Nakata Nakaichi No Kurouu Go Akita No Ikeda Musa No Nakaichi Go Obonai
Tenou No Sakurame Go Tenousou
Terui No Sakurahime Go Obonai Saitama No Sakuraou Go Tomoyama
Beniichishuumime Go Tomoyama
Kata No Fuuka Go Tago No Ki Fuuchou No Kikuou Go Yamadasou Houou No Masa Go Daimonji
Tashiro No Kikuhime Go Akitawatabesou
Kata No Ryuuhime Go Tago No Ki Kuroryuu Koroichi Go Tsuzuki
Nagi No Kyouhime Go Kamishiro

Back

© 2010-2023 Godaikoso Shibas