Haru

1 2
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou

DOB: 08/28/2005
Breeder: Norio Nagai
Co-owner: Yumi Hagiwara
H17-30406

Pedigree

Haru Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou Aoisuzuryuu Go Hyougo Maruyamasou Aoiryuu Go Bizen Honamisou
Umewaka No Suzuhime Go Hyougo Maruyamasou
Rikime Go Bizen Honamisou Aoi No Riki Go Bizen Honamisou
Fukumi Go Bizen Honamisou
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou Toyofuku Go Takane Takasou
Yuukahime Go Mino Ishitanisou
Kishi No Haname Go Kazusa Nagaisou Senryuu Go Sanuki Mizumotosou
Kinu No Fujihime Go Kokinu Teradasou

Back

© 2010-2023 Godaikoso Shibas